Tin tức

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH 1 TV Cao su Tây Ninh

02/01/2007
Ngày 14/12/2006, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã diễn ra phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH 1 TV Cao su Tây Ninh.

          Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 8.387.700 cổ phần so với tổng khối lượng đăng ký mua là 52.032.800 cổ phần. Mệnh giá của 1 cổ phần là 10.000 đồng, với giá khởi điểm là 18.300 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, giá đặt mua cao nhất và cũng là giá đấu thành công cao nhất đạt mức 82.600 đồng/cổ phần, gấp 8,26 lần so với mệnh giá và gấp hơn 4,5 lần so với giá khởi điểm. Giá đấu thành công bình quân là 68.341 đồng/cổ phần.

          Kết thúc đấu giá, tổng số lượng cổ phần bán được là 8.387.700 cổ phần, đưa tổng giá trị cổ phần bán được đạt 573.223.090.000 đồng.

          Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo bảng thống kê kết quả phiên đấu giá sau đây:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 8.387.700 cổ phần

          Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 8.387.700  cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 18.300 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 1.692. Trong đó, có 103 tổ chức và 1.589 cá nhân.

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 52.032.800 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 1.673

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 51.771.800 cổ phần

8. Khối lượng đặt cao nhất: 400.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 82.600 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 18.300 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 82.600 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 64.700 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 68.341 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 111. Trong đó, có 29 tổ chức và 82 cá nhân

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 8.387.700 cổ phần

          Trong đó, số cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 2.852.500 cổ phần

17. Tổng giá trị cổ phần bán được: 573.223.090.000 đồng

(Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.ssc.gov.vn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>