Tin tức

Hiệp hội Cao su Việt Nam thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

22/12/2006
Ngày 14/12/2006, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su tại Hội nghị Hội viên hàng năm.

Giá cao su tuy thuận lợi trong ba năm gần đây từ 2003 nhưng rất dao động và đã từng giảm xuống ở mức rất thấp vào năm 2001, làm ảnh hưởng đến thu nhập của người sản xuất. Nhằm góp phần khắc phục và hạn chế rủi ro trong xuất khẩu cao su, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tài chính lẫn nhau giữa các Hội viên trong Hiệp hội Cao su Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su đã được Nghị Quyết Đại hội lần thứ nhứt (8/12/2005) thống nhất thành lập. Sau quá trình chuẩn bị các thủ tục pháp lý, lấy ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành HHCSSVN và Bộ Tài chính về Quy chế quản lý Tài chính Quỹ, Chủ tịch Hiệp hội đã ký quyết định thành lập và ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su.

Quỹ bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2006, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Nguồn đóng góp chủ yếu cho Quỹ là khoản trích từ doanh thu xuất khẩu và xuất khẩu uỷ thác của các thành viên và khoản đóng góp này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho thành viên của Quỹ trong năm xuất khẩu cao su bị lỗ do là mặt hàng mới, thị trường mới, giá cao su giảm đột ngột, gặp rủi ro trong quá trình sản xuất cao su xuất khẩu do nguyên nhân khách quan. Quỹ còn hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn để tạm trữ cao su chờ xuất khẩu, hoạt động xúc tiến thương mại, cho vay ngắn trung hạn để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ chế biến cao su và chi bộ máy của Quỹ.

Theo ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành, mức đóng góp Quỹ trong tháng 12/2006 là 1 % doanh thu xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu cao su (theo giá FOB) của tháng 12/2006.

Mức đóng góp vào Quỹ trong năm 2007 được Hội nghị Hội viên thống nhất thông qua là 1 % doanh thu xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu cao su (theo giá FOB).

Cùng ngày, Hội đồng Quản lý gồm 7 thành viên cũng đã ra mắt trước các Hội viên. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam, ông Lê Quang Thung. Các Uỷ viên khác của Hội đồng là ông  Huỳnh Văn Khiết, Phó Chủ tịch (Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk), ông Lê Văn Khoa, Uỷ viên Ban Chấp hành (Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng), ông Nguyễn Thành Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành (Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), ông Nguyễn Thanh Minh, Hội viên (Giám đốc Công ty Cao su Bình Long), ông Nguyễn Hồng Phú, Hội viên (Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng), ông Nguyễn Văn Tân, Hội viên (Giám đốc Công ty Cao su Phước Hòa).

Giám đốc Quỹ BHXKCS là ông Trần Bình Luận và Kế toán trưởng là Bà Nguyễn Bích Vân. Trụ sở của Quỹ đóng tại 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại liên lạc: 08.9322085, Fax: 08.9322087.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>