Tin tức

HRC: Doanh thu bán mủ cao su tháng 10 đạt 36 tỷ đồng

18/11/2008
Hanoinet- Theo công bố của CTCP Cao Su Hòa Bình - Horuco (HRC), tháng 10/2008, toàn Công ty khai thác được gần 713 tấn mủ cao su.

Lũy kế 10 tháng năm 2008, Công ty khai thác được gần 4.027 tấn, đạt 72% kế hoạch năm.

Trong tháng 10/2008, Công ty giao bán hơn 896 tấn, doanh thu hơn 36 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, Công ty giao bán được hơn 5.480 tấn, doanh thu 250 tỷ đồng (cao hơn so với cùng kỳ năm 2007: 13 tỷ đồng), trong đó, lượng xuất khẩu 2.416 tấn, doanh thu hơn 7,3 triệu USD.

Giá bán mủ cao su trong 10 tháng bình quân hơn 45,5 triệu đồng / tấn. Trước đó HRC đã công bố BCTC quý III, theo đó lợi nhuận trước thuế đạt 75,402 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :
Sản lượng cao su khai thác : 5.600 tấn
Sản lượng cao su thu mua  :   1.300 tấn
Sản lượng cao su tiêu thụ :    7.343 tấn
Tổng doanh thu : 283.332.000.000 đồng, trong đó doanh thu cao su 249.662.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế  : 103.827.055.000 đồng
Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 30% / vốn Điều lệ

CafeF

(Nguồn: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=109473&CatId=11, ngày 16/11/2008)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>