Tin tức

Giá cổ phiếu các công ty cao su ngày 13/10/2008

14/10/2008

 

CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)

Giá đóng cửa           29.500

Thay đổi                 -800

% thay đổi              -2,64 %

Khối lượng              7.120

           

 

CTCP CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

 

Giá đóng cửa          56.000

Thay đổi                -1.500

% thay đổi             -2,61 %

Khối lượng             61.530

           

 

CTCP CAO SU HOÀ BìNH (HRC)

 

Giá đóng cửa          40.700

Thay đổi                -2.100

% thay đổi             -4,91 %

Khối lượng             37.970

 

 

 

CTCP CAO SU THỐNG NHẤT (TNC)

 

Giá đóng cửa           13.100,00

Thay đổi                 600

% thay đổi              4,80 %

Khối lượng              59.440

 

 

 

CTCP CAO SU TÂY NINH (TRC)

 

Giá đóng cửa          47.000

Thay đổi                -2.000

% thay đổi             -4,08 %

Khối lượng             126.030

 

 

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (GTA)

 

Giá đóng cửa          12.000

Thay đổi                -100

% thay đổi             - 0,83%

Khối lượng             1.770

 

 

(Nguồn: http://www.ssi.com.vn/Default.aspx?tabid=161&stockId=24)

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>