Tin tức

Giá cao su tiếp tục tăng đến tháng 4/2008

20/05/2008
Trong tháng 4, các chủng loại giá cao su tại thị trường Malaysia đều tăng giá so với tháng 3 nhưng với mức tăng nhẹ, từ 0,5 - 2 %, riêng latex giảm nhưng không giảm nhiều (-0.4 %). Nhìn chung, giá cao su 4 tháng đầu năm ở mức cao so với năm 2007, tăng cao nhất là chủng loại SMR 10 (28 %) và SRM 20 (28,1 %) là những chủng loại sử dụng nhiều trong sản xuất vỏ xe; SMR L tăng khoảng 22,8 % và latex tăng 17,3 %.

Giá các chủng loại cao su tại thị trường Malaysia tháng 1-4/2008 (Uscent/kg)

Tháng

SMR CV

SMR L

SMR  5

SMR GP

SMR  10

SMR 20 

Latex

1

273,4

269,4

259,4

258,5

255,7

255,1

176,6

2

292,0

287,4

274,1

273,6

270,3

269,7

191,4

3

301,3

293,4

271,1

270,2

267,3

266,6

187,7

4

306.6

299.2

272.5

271.5

268.5

268.0

187.1

TB 4 tháng

293.3

287.4

269.3

268.5

265.4

264.9

185.7

T4/T3(%)

1.8

2.0

0.5

0.5

0.4

0.5

-0.4

So 2007(%)

9.4

22.8

27.7

27.9

28.0

28.1

17.3

      (Hiệp hội Cao su VN tổng hợp từ nguồn MRB)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>