Tin tức

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch

05/01/2007
Từ ngày 22/11/2006, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (Hoa Binh Rubber Joint Stock Company) bắt đầu được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

-    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

-    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;

-    Tổng số lượng cổ phiếu: 9.600.000 cổ phiếu;

-    Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 96 tỷ đồng.

Trong đợt bán đấu giá cổ phần lần thứ nhứt vào ngày 10/10/2005, Công ty đã bán được 143.990 cổ phần trị giá 44,5 tỷ đồng.

Năm 2006, sản lượng của Công ty là 9.016 tấn với năng suất tăng 2,1 %, đạt mức 1.866 kg/ha.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>