Tin tức

Bộ giống cao su khuyến cáo tại Ấn Độ cho vùng truyền thống và ngoài truyền thống

13/05/2008
Từ những năm 1980, giống cao su RRII 105 (Tj 1 x Gl 1) do Viện Nghiên cứu Cao su Ấn Độ tạo tuyển được khuyến cáo trên diện rộng và góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất cao su của Ấn Độ, đến 2007 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 1879 kg/ha.

Với thành tích vượt trội của các giống mới lai tạo và giống nhập nội, Ấn Độ hướng đến khuyến cáo những bộ giống đa dạng để nâng cao hơn nữa năng suất vườn cao su và phòng chống rủi ro do sự độc tôn giống.

 

Bộ giống cao su mới được khuyến cáo tại Ấn Độ từ năm 2006 có một số giống mới ưu tú thuộc dãy RRII 400 (RRII 105 x RRIC 100) lai tạo từ năm 1982, cơ cấu như sau:

 

Đối với vùng truyền thống (từ 8o45 - 9o32 vĩ tuyến Bắc)

 

Bảng 1 (mỗi giống tối đa 50 % diện tích)

RRII 105, PB 260, RRII 104 và RRII 430

 

Bảng 2 (mỗi giống tối đa 17% diện tích)

          RRIM 600, GT 1, PB 28/59, PB 217, RRII 5, RRII 203, RRII 417 và RRII 422

 

Bảng 3 (tổng diện tích các giống bảng 3 không quá 15 % diện tích)

          RRII 50, RRII 51, RRII 52, RRII 118, RRII 176, RRII 208, RRII 300, RRII 429, PR 107, PR 255, PR 261, PB 86, PB 5/51, PB 235, PB 255, PB 280, PB 311, PB 312, PB 314, PB 330, RRIM 605, RRIM 701, RRIM 703, RRIM 712, RRIC 100, RRIC 102, RRIC 130, KRS 163, IRCA 111, IRCA 130, SCATC 88/13, SCATC 93/114, Haiken 1, BPM 24 và hạt lai tự do.

 

Đối với vùng ngoài truyền thống (từ 20o - 26 o11 vĩ tuyến Bắc)

 

Bảng 1 (mỗi giống tối đa 50 % diện tích): RRIM 600

Bảng (mỗi giống tối đa 17% diện tích): RRII 105, GT 1, PB 235, RRII 203 RRII 208

Bảng 3 (tổng diện tích các giống bảng 3 không quá 15 % diện tích): RRII 5, RRII 118, RRII 417, RRII 422, RRII 429, RRII 430, PB 260, PB 310, PB 311, RRIM 703, SCATC 88/13, SCATC 93/114, Haiken 1 và hạt lai tự do.

 

Phần lớn các giống mới cao sản dễ khô mủ nên được khuyến cáo chế độ cạo có nhịp độ cạo cách nhau từ 3 ngày trở lên (½ S d/3 hoặc d/4).Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>