Tin tức

7 Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam được công nhận Thương hiệu quốc gia (Vietnam Value) 2020

08/10/2020

Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng, phát triển THQG, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và sản phẩm Việt Nam có chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong nước và quốc tế.


Năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét chọn sản phẩm đạt THQG lần thứ 7. Sau một thời gian xem xét các hồ sơ đăng ký và thẩm định thực địa, ngày 29/09/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2534/QĐ-BCT công nhận 124 DN có sản phẩm đạt THQG năm 2020. Trong đó, có 7 DN là Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam, cụ thể như sau:

 STT
  Tên Doanh nghiệp
Thương hiệu sản phẩm đề xuất
1
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Dịch vụ tài chính ngân hàng BIDV
 2
 
Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
Săm, lốp xe Casumina
3
 
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Cao su thiên nhiên Dầu Tiếng
 4
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Cao su thiên nhiên DNRC
5
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
Săm, lốp ô tô, xe đạp, xe máy DRC
6
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
Chế phẩm diệt côn trùng SECSAIGON 10 EC
 7
Công ty CP Cao su Tân Biên
1.   Cao su thiên nhiên Latex LA TBRC
2.   Cao su thiên nhiên SVR 10 TBRC
  

  Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Diệu Bùi)

 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>