Thông tin >> Văn bản pháp quy

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
13/10/2015

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
13/10/2015

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài
08/10/2015

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế Nghị định 78/2006/NĐ-CP.


Xem thêm...
Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 về Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/09/2015

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Thông tư 22/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
16/04/2014

Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH
16/04/2014

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
16/04/2014

Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030
16/04/2014

Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
16/04/2014

Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 40/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
16/04/2014

Thông tư 40/2014/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ tài chính HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 219/2013/TT- BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Nghị định 209/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
15/04/2014

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Luật số 13/2008/QH12 về Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 157/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05
15/04/2014

Thông tư 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007
18/09/2007

QUYẾT ĐỊNH số: 2627 /QĐ-BNN-CB của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
15/08/2007

Thông tư của Bộ Tài chính số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
14/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 số 50/2005/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2004

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 109/2007/NĐ-CP về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần
09/07/2007

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3