Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Xây dựng thương hiệu ngành từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”

21/09/2015
Hỗ trợ các hiệp hội xây dựng thương hiệu ngành cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh cao đã được Bộ Công Thương đưa vào Điều 8 của Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. 

 Chương trình thương hiệu quốc gia không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn có nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu ngành.

Sau 4 đợt triển khai, đến năm 2014, đã có 190 lượt doanh nghiệp được lựa chọn để tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia, nhưng chưa có thương hiệu ngành nào tham gia Chương trình này.
Từ tháng 7/2013, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã đề xuất kế hoạch xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự tin cậy và ưu tiên tiêu thụ của khách hàng đối với các sản phẩm cao su chủ lực của Việt Nam.
Tham khảo những kinh nghiệm hiện vẫn còn rất ít ỏi của một số ngành hàng (Cao su Ấn Độ, Cà phê Columbia, Hàng Việt Nam chất lượng cao…), ngày 27/8/2013, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã khởi động lộ trình xây dựng Thương hiệu “Cao su Việt Nam” bằng việc nộp Đơn đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ với Logo do Văn phòng Hiệp hội thiết kế và Quy chế quản lý & sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được Hiệp hội xây dựng.
Ngày 03/10/2013, Đơn và hồ sơ đăng ký đã được Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) chấp nhận. Ngày 20/11/2013, sau khi thẩm định về hình thức, Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 64876/QĐ-SHTT chấp nhận đơn hợp lệ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 309 Tập A (12.2013, trang 1033). Theo trình tự quy định, Đơn được tiếp tục thẩm định về nội dung và ngày 11/11/2014, Cục SHTT gửi văn bản số 40207/SHTT-CDNH xác nhận Đơn đăng ký của Hiệp hội đáp ứng các tiêu chuẩn để được bảo hộ. Ngày 25/3/2015, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận cho Hiệp hội Cao su Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” (Logo “CAO SU VIỆT NAM – CHẤT LƯỢNG & UY TÍN“, “VIET NAM RUBBER – QUALITY & PRESTIGE”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày chấp nhận Đơn (03/10/2013).
Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM” được sử dụng trên các sản phẩm cao su Việt Nam đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng và về các lĩnh vực khác liên quan đang áp dụng trong ngành cao su Việt Nam như nhãn hàng hoá, quy trình sản xuất tiến bộ, quản lý hiệu quả, kinh doanh uy tín, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, trách nhiệm xã hội. Nhãn hiệu chứng nhận được gắn cùng với nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và phát triển thương hiệu Cao su Việt Nam thành thương hiệu mạnh của quốc gia và trên thị trường thế giới.
Những nhóm sản phẩm được xét chọn mang Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM” gồm 11 nhóm theo bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ (nhóm: 07, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28), chia thành 3 nhóm sản phẩm là: (1) nguyên liệu cao su thiên nhiên; (2) Sản phẩm công nghiệp cao su; và (3) Sản phẩm gỗ cao su.   
Hội viên, doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” đối với những sản phẩm đáp ứng các điều kiện của Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER”  (do Hiệp hội Cao su Việt Nam ban hành) sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu theo thỏa thuận giữa Hiệp hội và doanh nghiệp.
Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2015 – 2017) ngày 31/7/2015 cũng đã xác định việc xây dựng và phát triển thương hiệu ngành, triển khai sử dụng Nhãn hiệu “CAO SU VIỆT NAM” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Hiện nay, Hiệp hội đang hoàn chỉnh đề án sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận này và nghiên cứu đăng ký quốc tế bảo hộ sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu tại một số thị trường mục tiêu ở nước ngoài. Hiệp hội sẽ thông tin rộng rãi, hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện, các điều kiện cũng như quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, thực hiện chiến lược quảng bá trong và ngoài nước về Chương trình sử dụng Nhãn hiệu “CAO SU VIỆT NAM” cũng như đề xuất các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia để đạt được mục tiêu đề ra: đảm bảo chất lượng; nâng cao uy tín của doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm cao su ở Việt Nam; nâng cao giá trị, thị phần và năng lực cạnh tranh cũng như vị thế của ngành cao su Việt Nam trên thị trường thế giới.
Dự kiến cuối năm 2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị về giải pháp quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị sẽ là cơ hội để quảng bá và triển khai chương trình sử dụng Nhãn hiệu “CAO SU VIỆT NAM” cho các doanh nghiệp và Hội viên Hiệp hội.  
Sự tham gia tích cực sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM” của Hội viên, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương sẽ là một trong những bước khởi đầu quan trọng để cùng Hiệp hội Cao su Việt Nam tiến đến xây dựng thương hiệu ngành Cao su Việt Nam.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Bích Vân, Hoa Trần), ngày 21 tháng 9 năm 2015  


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>