Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Xây dựng thương hiệu ngành từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/09/2015

Hỗ trợ các hiệp hội xây dựng thương hiệu ngành cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh cao đã được Bộ Công Thương đưa vào Điều 8 của Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. 


Xem thêm...
Hiệp hội Cao su Việt Nam đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/07/2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Xem thêm...
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3