Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER" (Cập nhật đến tháng 12/2019)

29/01/2019
 
STT
ĐƠN VỊ
NHÀ MÁY VÀ SẢN PHẨM
1
XNCKCB 30/4: SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
XNCKCB Quản Lợi: SVR CV60, SVR 3L
2
NMCB Suối Kè: SVR 3L, SVR 10
NMCB Suối Kè 2: SVR CV60, SVR 3L
3
NMCB Cao su Bến Súc: SVR 3L, Latex HA
NMCB Cao su Long Hòa: SVR CV60, SVR CV50
NMCB Cao su Phú Bình: SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
4
NMCB mủ cao su: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, Latex HA
5
NMCB An Lộc: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Cẩm Mỹ: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Xuân Lập: SVR 10, Latex HA
6
NMCB Tân Lập: Latex HA
NMCB Thuận Phú: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
7
NM Hàng Gòn: SVR CV60, SVR 3L
8
NMCB Lộc Hiệp: SVR 3L, SVR 10, Latex HA
9
NMCB Long Hà: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10
NMCB Trung Tâm: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
10
NMCB Cao su Bố Lá: SVR CV60
NMCB Cao su Cua Paris: SVR 3L
NMCB Cao su Ly Tâm: Latex HA
11
XNCKCB: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
12
NMCB Cao su Bến Củi: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cao su Hiệp Thạnh: SVR 10, Latex HA
13
XNCB Cao su Xà Bang: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
14
Công ty TNHH MTV Cao su Phước Thành: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
Tổng cộng:
-       14 Công ty
-       25 Nhà máy
-       67 Sản phẩm


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>