Thông tin >> Ngành cao su Việt Nam

Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2014

21/07/2015
Theo số liệu kết quả sơ bộ năm 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên (cao su) trên thế giới. 

Trồng  mới trong năm 2014 ước khoảng 18.900 ha, đưa tổng diện tích cây cao su lên 977.700 ha, tăng 2% so với năm 2013 (theo Tổng cục Thống kê), mức tăng này thấp hơn mức tăng bình quân 8,0% hàng năm trong 10 năm 2005 – 2014. Sản lượng cao su năm 2014 ước đạt 953.700 tấn, chỉ tăng nhẹ 0,7% so với năm trước, trong khi mức tăng bình quân trong 10 năm 2005 – 2014 là 10,1% mỗi năm. Năm 2014, sản lượng cao su Việt Nam chiếm khoảng 7,9% tổng sản lượng cao su thế giới, đứng sau Thái Lan (35,8%) và Indonesia (26,1%) (theo IRSG). 

Năm 2014, giá cao su giảm đến mức thấp gần sát với giá thành đã làm người trồng hạn chế đầu tư mở rộng diện tích và không tăng sản lượng để góp phần cân đối cung cầu cũng như phục hồi giá ở mức hợp lý.
 
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam, 2004 – 2014
Area, production and yield of rubber trees in Viet Nam, 2004 – 2014
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (HT) từ nguồn của Tổng cục Thống kê (cập nhật tháng 6/2015)
 
Thị phần sản lượng cao su Việt Nam so với thế giới, năm 2014
Share of Vietnam NR production in global market, 2014
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (HT) từ nguồn ANRPC và IRSG (07/2015)

 

Năm 2014, thị phần cao su Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 11,2% trên thế giới, sau Thái Lan (38%), Indonesia (28%) và Malaysia (12,5%).

 

Thị phần cao su thiên nhiên Việt Nam xuất khẩu năm 2014

 Market share of Vietnam natural rubber export in 2014

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (HT) từ nguồn ANRPC và IRSG (07/2015)

 

Xuất khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam

 Xuất khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam có mức tăng trưởng cao và đã xuất siêu năm 2011 và 2012. Kết quả sơ bộ kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cao su năm 2014 đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm trước, trong đó xuất khẩu lốp xe đạt khoảng 551 triệu USD, tăng 51,8%.

 Kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam, 2009 – 2014

 Value of rubber product export and import of Viet Nam, 2009 – 2014

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (HT, DV) từ nguồn Tổng cục Hải quan và ITC
 
 
 
 

 Quay về