Thông tin

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER" (Cập nhật đến tháng 01/2018)

31/01/2018

 Gồm 59 sản phẩm cao su thiên nhiên của 24 nhà máy thuộc 13 doanh nghiệp hội viên

STT
ĐƠN VỊ
NHÀ MÁY VÀ SẢN PHẨM
1
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
XNCKCB 30/4: SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
XNCKCB Quản Lợi: SVR CV60, SVR 3L
2
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
NMCB Suối Kè: SVR 3L, SVR 10
NMCB Suối Kè 2: SVR CV60, SVR 3L
3
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
NMCB Cao su Bến Súc: SVR 3L, Latex HA
NMCB Cao su Long Hòa: SVR CV60, SVR CV50
NMCB Cao su Phú Bình: SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
4
Công ty CP Cao su Đắk Lắk XNCB&DVCS: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, Latex HA
5
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
NMCB An Lộc: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Cẩm Mỹ: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Xuân Lập: SVR 10, Latex HA
6
Công ty CP Cao su Đồng Phú
NMCB Tân Lập: Latex HA
NMCB Thuận Phú: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
7
Công ty CP Cao su Hàng Gòn NM Hàng Gòn: SVR CV60, SVR 3L
8
Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh NMCB Lộc Hiệp: SVR 3L, SVR 10, Latex HA
9
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
NMCB Long Hà: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10
NMCB Trung Tâm: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
10
Công ty CP Cao su Phước Hòa
NMCB Cao su Bố Lá: SVR CV60
NMCB Cao su Cua Paris: SVR 3L
NMCB Cao su Ly Tâm: Latex HA
11
Công ty CP Cao su Tân Biên XNCKCB: SVR 3L, Latex HA, Latex LA
12
Công ty CP Cao su Tây Ninh
NMCB Cao su Bến Củi: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cao su Hiệp Thạnh: SVR 10, Latex HA
13
Công ty CP Cao su Thống Nhất NM Bàu Non: SVR 3L
 
 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>