Thông tin hội viên

LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU II

03/07/2018
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng cao su

Tên viết tắt: LRCII
Địa chỉ: Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3912 128
Fax: 0213.3912 128
Email: caosulaichau2@gmail.com
Thủ trưởng: Ông Nguyễn Xuân Phú – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng cao su
Quy mô lao động: 371 người
Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Phú – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0946 505 572

 

Email: phuchi6868@gmail.com


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>