Thông tin hội viên

VRG được hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng cho lao động người dân tộc thiểu số

02/11/2015

CSVN – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng kinh phí năm 2014 cho VRG (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) để thực hiện Quyết định số 42/2012/ QĐ-TTg ngày 8/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.


Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 20% định mức lao động của đơn vị khoán, hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>