Thông tin hội viên >> Hoạt động Hội viên

Cao su Chư Sê phấn đấu đạt 240 tỷ đồng
18/07/2015

Hơn 30 năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê là đơn vị đi đầu trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.


Xem thêm...
Cao su Dầu Tiếng: Cam kết thu mua cao su tiểu điền cao hơn giá thị trường
18/07/2015

(CSVN) - Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trong vai trò "bà đỡ" cho cao su tiểu điền. Đồng thời, tăng thêm doanh thu, lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho công nhân lao động của Công ty.


Xem thêm...