Thông tin hội viên

CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN BIÊN

11/04/2019

 Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh

 Địa chỉ: Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3831 863
Fax: 0215.3831 862
Email: caosudienbien@yahoo.com
Thủ trưởng: Ông Phan Văn Lợi – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh
Sản phẩm chính: Mủ tờ RSS 3, SVR 10, SVR 20
Người liên hệ: Ông Đỗ Minh Tú – Trưởng phòng Kế hoạch
Điện thoại: 0984 383 630


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>