Lĩnh vực

Malaysia: RISDA đưa ra gói hỗ trợ 500 Ringgit/người cho 320.000 tiểu điền
08/09/2015

 Cơ quan Phát triển Cao su Tiểu điền (RISDA) sẽ hỗ trợ 500 Ringgit/ người (tương đương 164,45 USD/người) cho 320.000 tiểu điền đã đăng ký và diện tích trồng cao su không quá 2,5 ha.


Xem thêm...