Lĩnh vực

Cao su tiểu điền: Giải pháp phát triển chuyên nghiệp
08/09/2015

 (CôngThương) - Từ năm 1992 đến nay, Bình Phước được xem là “thủ phủ” của cao su tiểu điền bởi người làm cao su tiểu điền ngày càng nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).


Xem thêm...
Trồng cây che phủ họ đậu trên cao su tiểu điền: Hiệu quả khả quan
08/09/2015

 (Baogialai) - Mô hình trồng cây che phủ kuzdu cho cao su tiểu điền trong giai đoạn kiến thiết cơ bản được triển khai năm 2012 đến nay mang lại kết quả khả quan. 


Xem thêm...
Malaysia: RISDA đưa ra gói hỗ trợ 500 Ringgit/người cho 320.000 tiểu điền
08/09/2015

 Cơ quan Phát triển Cao su Tiểu điền (RISDA) sẽ hỗ trợ 500 Ringgit/ người (tương đương 164,45 USD/người) cho 320.000 tiểu điền đã đăng ký và diện tích trồng cao su không quá 2,5 ha.


Xem thêm...