Lĩnh vực >> Gỗ cao su

PHR: Mở rộng kinh doanh sang trồng rừng và khai thác gỗ

09/09/2015

  
 


(Vietstock) - Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) công bố Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, PHR sẽ triển khai sang lĩnh vực trông rừng và chăm sóc rừng; khai thác chế biến các loại cây lâm nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp. Công ty cũng mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp hóa chất và phân bón.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>