Lĩnh vực >> Gỗ cao su

Gỗ Thuận An thi đua nâng cao năng suất, hiệu quả và tiết kiệm

09/09/2015

(CSVNO) – Đó là mục tiêu thi đua  đến năm 2020 của khu vực trực tiếp sản xuất Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đưa ra tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014), ngày 12/3/2015.


Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) luôn là động lực to lớn giúp tập thể CNLĐ và Ban giám đốc Công ty vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị Công ty giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.

Để tổ chức tốt phong trào TĐYN trong LĐSX đạt kết quả cao, Ban GĐ Công ty đã phối hợp cùng tổ chức Công đoàn cơ sở xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và đối tượng tham gia thi đua. Giải pháp quan trọng và hiệu quả để phong trào thi đua trong LĐSX, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thi đua tiết kiệm trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm… đã nâng cao hiệu quả trong SXKD, duy trì và phát triển sản xuất, tạo ra nhiều lợi nhuận góp phần xây dựng đơn vị  phát triển vững mạnh và chăm lo tốt đời sống NLĐ.
Tại Hội nghị, ông Trần Văn Đá – GĐ Công ty - cho rằng thông qua phong trào TĐYN của đơn vị đã tạo ra một động lực to lớn giúp tập thể CNVC-LĐ đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, chung sức cùng doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD của đơn vị trong 5 năm vừa qua.
Chính vì thế, phong trào thi đua của đơn vị được tổ chức thường xuyên, dưới nhiều hình thức như: thi đua LĐSX giỏi; thi đua LĐ vượt kế hoạch chỉ tiêu SXKD tháng, quý, năm; thi đua LĐ sáng tạo - cải tiến kỹ thuật; thi đua thực hiện An toàn vệ sinh lao động “Xanh - sạch - đẹp”…
Thành tích thi đua của đơn vị liên tục năm sau cao hơn năm trước, phong trào thi đua lan tỏa từ bộ phận gián tiếp đến các xí nghiệp, phân xưởng. Trong năm 2010 - 2014 đã có 5 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng ở các hình thức: Huân chương Lao động hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Bộ NN&PTNT; Bằng khen VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam. Tập thể đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua của VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam; 141 cá nhân nhận Bằng khen của VRG về thành tích xuất sắc…
Cũng tại Hội nghị Người lao động năm 2015, các đại biểu đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. Theo đó, năm 2015, Công ty đặt mục tiêu đạt sản lượng sơ chế 39.000 m3; sản lượng tinh chế đạt 8.100 m3; tổng doanh thu 484,764 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 17,535 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng; chi trả cổ tức trên vốn góp 10%…
Tại Hội nghị, bà Lê Thị Xuyến - Phó Giám đốc Công ty - vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2014 của VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam trao tặng; 3 cá nhận nhận Kỷ niệm chương của VRG và  nhiều Bằng khen của VRG cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2014.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>