Lĩnh vực >> Gỗ cao su

Gỗ Thuận An luôn chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh

09/09/2015

CSVN – Theo  Hip hi G và Lâm sn Vit Nam (Vifores), quý I/2015, tng kim ngch xut khu g gim hơn 6% so vi cùng k năm trước. Kim ngch xut khu g ngoài tri st gim hu hết các th trường Châu Âu, trong đó, th trường Hà Lan gim nhiu nht vi hơn 30%. Trước tình hình đó, PV Tp chí Cao su VN đã có cuc trao đi vi ông Trn Văn Đá – TGĐ Công ty CP Chế biến g Thun An (TAC), mt trong nhng doanh nghip chế biến đ g tinh chế hàng đu ca Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).


Ông Đá cho biết: Quý I năm 2015, kim ngch xut khu hàng tinh chế của Công ty CP Chế biến g Thun An đt 15,8 %, gim 3% so vi cùng k năm 2014. Như vy, trong 3 tháng đu năm nay, cũng như các doanh nghip chế biến và kinh doanh đ g, chúng tôi gp không ít khó khăn khi sc tiêu th ti các th trường ln như M, Châu Âu, Trung Quc, Nht Bn gim mnh. Riêng th trường Hà Lan, trước đây là đi tác đng v trí th nht trong các th trường xut khu đ g ca Thun An, nhưng hin nay th trường này đã tt xung v trí th 2 (sau th trường M).

Theo d báo ca các doanh nghip thành viên Vifores, nhu cu nhp khu sn phm g ngoài tri ca Châu Âu s tiếp tc gim trong thi gian ti. Vic này nh hưởng như thế nào đi vi hot đng sn xut kinh doanh ca G Thun An?

 

Ông Trn Văn Đá: Năm 2015, kế hoch sn xut kinh doanh ca chúng tôi vi tng sn lượng chế biến hàng tinh chế là 6.800 m3, trong đó sn xut hàng ni tht là 100%; chế biến 32.000 m3 g phôi cao su, tiêu th 32.300 m3. Vi cơ cu sn phm đó, đơn v chúng tôi ít b nh hưởng bi sc tiêu th đ g ti th trường Châu Âu và M.

Đc bit, 100% sn phm ca chúng tôi đu có ngun gc nên hoàn toàn ch đng trong vic chng minh g cao su, g vườn là g hp pháp đ xut khu, nht là đi vi các th trường khó tính như M và EU. C th như h thng chui hành trình sn phm theo tiêu chun FSCCoC.

Vi cơ cu sn phm và ngun gc g nguyên liu như vy nên tôi khng đnh, trong năm nay đơn v G Thun An vn ch đng trong các kế hoch sn xut kinh doanh.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>