Lĩnh vực >> Cao su đại điền

Cây cao su đại điền chiến lược xoá đói giảm nghèo bền vững của tỉnh Lai Châu
09/09/2015

 Đến nay cây cao su đã được phát triển trên địa bàn 3 huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè. Cây cao su đã từng bước thay thế dần diện tích trồng các loại cây kém hiệu quả của nhân dân.


Xem thêm...
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3