Lĩnh vực >> Cao su đại điền

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững

09/09/2015

 5 năm qua,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đặt ra về doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận và thu nhập của người lao động trong điều kiện khó khăn.


 Trước ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG – đã có những đánh giá tổng quát cũng như chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà VRG sẽ thực hiện trong 5 năm tới. Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nhiệm kỳ vừa qua, VRG đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đặt ra về doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận và thu nhập của người lao động trong điều kiện khó khăn. Có thể khẳng định, 5 năm qua toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân lao động toàn ngành đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VII nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Theo đó, diện tích cao su do VRG quản lý đến nay đạt trên 400 ngàn ha, tốc độ và quy mô phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, việc phát triển cao su ở Lào, Campuchia ngoài mục tiêu về kinh tế còn góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Đông Dương. Mặt khác, VRG còn đẩy mạnh phát triển ngành gỗ với sản phẩm gỗ MDF, gỗ tinh chế và dành một nguồn lực đáng kể để đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp cao su, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp. Các dự án thuộc các lĩnh vực này đang phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu lợi nhuận. Ngoài ra, VRG còn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm cho hơn 120 ngàn công nhân lao động, thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ vậy, VRG còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng xã hội với số tiền đóng góp gần 200 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, VRG đã hỗ trợ 4 huyện nghèo ở Kon Tum và Yên Bái với số tiền gần 50 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các đơn vị đã thực hiện tốt điều lệ Đảng và quy chế sinh hoạt Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. 80% Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc, tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Các tổ chức cơ sở Đảng hầu hết đều đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ cũng đã kết nạp trên 300 Đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu bước vào giai đoạn 2015 – 2020, dự báo ngành cao su sẽ gặp nhiều khó khăn. Chủ trương của VRG là sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ nhất, năm 2015 sẽ cổ phần hóa 5 công ty, đến năm 2018 cổ phần hóa tất cả các công ty còn lại. Thứ hai, thực hiện thoái vốn đúng lộ trình phê duyệt bảo toàn vốn Nhà nước. Thứ ba, chỉ đạo quyết liệt việc quản lý suất đầu tư theo hướng tiết giảm chi phí, đảm bảo hiệu quả dự án. Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất bằng việc nuôi, trồng cây, con phù hợp. Thứ tư, tiếp tục tập trung đầu tư theo chiều sâu để phát triển lĩnh vực công nghiệp cao su phù hợp với năng lực và tình hình thị trường. Về ngành gỗ, ngoài hệ thống nhà máy đang có, VRG tiếp tục mở rộng các nhà máy gỗ MDF ở một số địa phương có nguyên liệu phù hợp và phong phú với mục tiêu nâng tỷ trọng gỗ MDF và HDF trên 50% thị phần cả nước. Về hoạt động an ninh quốc phòng, VRG tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tại các địa phương có công ty cao su thuộc VRG đứng chân. Về công tác xây dựng Đảng, chúng tôi coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII; triển khai học tập nghị quyết TW, Nghị quyết Đảng bộ Khối DNTW; tiếp tục duy trì thực hiện sinh hoạt và kiểm tra giám sát theo đúng điều lệ Đảng; tập trung bồi dưỡng nguồn lực để kết nạp 300 – 350 Đảng viên. Đảng ủy VRG sẽ tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với Đảng bộ địa phương.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>